Team

Екип

                                                                    

 

Цветан Мутафчиев

Изпълнителен директор

                                                                    

Величко Караджов

Директор "Мрежова инфраструктура"

                                                                    

Иван Житиянов

Директор "Системна интеграция"

                                                                    

Станимир Механджийски

Директор "Сигурност и автоматизация"

                                                                    

Любомир Петров

Търговски директор

                                                                    

Николета Станаилова

Финансов директор

                                                                    

Силвия Нановска

Главен юрисконсулт

                                                                    

Росица Йорданова

Ръководител човешки ресурси

                                                                

Петя Велкова

Ръководител администрация

                                                                    

Станимир Пейчев

Ръководител транспорт

 

Преслава Петкова

Ръководител системи за управление

Международно признати стандарти

 

 

Ивайло Стоянов

Директор, Дирекция „Прокюрмънт“
 
 

 

Любомир Петров

Търговски директор

Детелин Александров

Мениджър продажби

Огнян Тошков

Мениджър продажби

Христо Бантутов

Специалист продажби

 

                                                                  

Гергана Ганева

Мениджър ключови клиенти

 

                                                                    

Росица Младенова

Мениджър ключови клиенти

 

                                                                    

Елица Джикова

Мениджър ключови клиенти

 

 

                                                                                         

Бойко Узунов

Мениджър ключови клиенти

                                                                                         

Любомир Китов

Мениджър ключови клиенти

                                                                                         

Мариян Карадимитров

Мениджър бизнес развитие

                                                                                         

Радостина Бобекова

Мениджър ключови клиенти

                                                                                         

Деяна Колева

Мениджър ключови клиенти