Референции

Лукойл Нефтохим Бургас е най-голямата петролна рафинерия в Югоизточна Европа, обработваща 9.5 милиона тона суров нефт на година. Тъй като обектите на компанията са жизненоважни за местната икономика, организацията трябва да осигури ефективна защита на критичната си инфраструктура. За да...

Проектът в СБАЛАГ Света Марина гр. Плевен включваше проектиране и изграждане на високо технологичен изчислителен център, тип „частен облак“, позволяващ виртуализиране и консолидиране на голям брой информационни приложения, с които болницата работи. Центърът е напълно резервиран за да осигури...

Изградихме Интегрираната система за наблюдение по границата с Република Турция за Министерстовото на вътрешните работи, Главна дирекция Гранична полиция. Осъществихме проекта в консорциум с Indra Sistemas.

Решението е базирано на приети от индустрията принципи за проектиране на такъв тип...

Проектът, който изпълнихме за АПИ включваше доставка и монтаж на специализирано оборудване за изграждане и функциониране на система за автоматизирано събиране на данни за трафика – 120 бр. АУЗПТ (автоматични устройства, записващи пътния трафик) с операционен и анализиращ софтуер в обхвата на II-...