Референции

Проектът в СБАЛАГ Света Марина гр. Плевен включваше проектиране и изграждане на високо технологичен изчислителен център, тип „частен облак“, позволяващ виртуализиране и консолидиране на голям брой информационни приложения, с които болницата работи. Центърът е напълно резервиран за да осигури...

Изградихме Интегрираната система за наблюдение по границата с Република Турция за Министерстовото на вътрешните работи, Главна дирекция Гранична полиция. Осъществихме проекта в консорциум с Indra Sistemas.

Решението е базирано на приети от индустрията принципи за проектиране на такъв тип...

Проектът, който изпълнихме за АПИ включваше доставка и монтаж на специализирано оборудване за изграждане и функциониране на система за автоматизирано събиране на данни за трафика – 120 бр. АУЗПТ (автоматични устройства, записващи пътния трафик) с операционен и анализиращ софтуер в обхвата на II-...