Телелинк България

Телелинк, като водещ доставчик на разнообразни решения и услуги в ИКТ сектора в България, разделя своята дейност в три основни бизнес направления: Мрежова инфраструктура, Системна интеграция и Сигурност и автоматизация.

Мрежова инфраструктура

Комуникациите стават широколентови. Телелинк изгражда основата на комуникационната среда.    Ние проектираме, узаконяваме, изграждаме и поддържаме телекомуникационни мрежи. Специализираме в оптималното изграждане на телекомуникационни мрежи до ключ.

Системна интеграция

Стремейки се да бъде предпочитаният Системен интегратор с най-големия брой квалифицирани инженери в региона, ние предоставяме интеграционни услуги до ключ, осигурявайки високоскоростни, сигурни и надеждни решения. Ние консултираме, проектираме и внедряваме оптималните проекти за нашите клиенти, подкрепяйки техния успех в дългосрочен план.

Сигурност и автоматизация

Предоставяме широка гама от решения, подобряващи сигурността, автоматизацията и ефективността. Всяка система е проектирана за индивидуалните нужди на всеки един клиент, минимизирайки оперативните разходи и подобрявайки продуктивността и мениджмънта.