Contacts

Контакти

Централен офис Телелинк ЕАД Център за обслужване на клиенти

Бизнес център „Литекс Тауър“, ул. Лъчезар Станчев 3

София 1756, България

Телефон: (02) 970 40 40

Факс: (02) 970 40 42

 

 

 

Бизнес център „Литекс Тауър“, ул. Лъчезар Станчев 3

София 1756, България

Телефон:

0700 10 488 

email: office@telelink.com e-mail: support@telelink.bg
   

Отдел продажби

e-mail: sales@telelink.com