Кариери

Вижте свободните ни позиции към момента или просто изпратете Вашето CV, като посочите областите, към които проявявате професионален интерес. Вашата кандидатура ще бъде добавена в нашата база данни и ще се свържем с Вас при първа възможност. Вярваме, че амбициозните, знаещите и можещите винаги са били двигатели на прогреса. Ако и Вие бихте искали да сте част от този напредък, ако считате, че професионалните Ви идеи са оригинални, модерни, иновативни, революционни или просто ефективни, то вероятно Вие сте успешният кандидат за нас. Присъединете се към нашия екип, за да постигнем „невъзможното” и да реализираме мечтите си. Ще инвестираме в кариерата Ви повече, отколкото очаквате..
Инсталатор телекомуникационно оборудване във Великобритания

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Познаване, спазване и изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
• Работа на височина;
• Работа в екип;
•...

Location: UK
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI03/10.03.2017

Commissioning Engineer във Великобритания


Отговорности:

• Познава добре техническата документация и изисквания за инсталация на съответното телекомуникационно оборудване;
• Проверява и приема инсталацията на комуникационно оборудване съобразно установените стандарти и изисквания на клиентите;
• Интегрира и...

Location: Великобритания
Business Unit: Tелелинк ЕАД
Schedule: Пълно работно време
Posted: 10.03.2017
Ref: NI06/10.03.17

Инженер проучване при изграждане на телекомуникационни обекти за Великобритания


Основни отговорности:

• Проучва възможността за изграждане на нови базови станции (БС) по предварително зададени райони, прави експертна оценка и изготвя доклади;
• Осъществява първи контакт със собствениците;
• Проучва и преценява техническата възможност за...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI012/10.03.2017

Техник, радио-релейни линии (РРЛ) за Великобритания

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Конфигуриране, настройване и тестване на РРЛ;
• Работа на височина;
• Познаване и спазване на изискванията по безопасни условия на труд.
• Познаване,...

Location: UK
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI013/10.03.2017

Техник, телекомуникации - сплайсьор с немски език за Германия

Oтговорности:

• Участва в изграждането и тестването на оптични мрежи;
• Спазва стандартите, техническите изисквания на клиентите и параметрите заложени при проектирането на мрежата;
• Преглежда на техническата документация предоставена от Възложителя (на немски език)....

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI015/09.03.17

Tехнически ръководител проекти (медни мрежи)

Отговорности:

• Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествен контрол;
• Участва в изграждането и поддържането на медни кабелни и оптични мрежи;
• Четене и разбиране на канални чертежи;
• Работа с кабелна арматура ( MDF...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI014/06.03.2017

Инсталатор телекомуникационно оборудване за Германия

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Познаване, спазване и изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
• Работа на височина;
• Работа в екип;
•...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI04/10.03.2017

Монтажник на телекомуникационно оборудване България

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Познаване, спазване и изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
• Работа на височина;
• Работа в екип;
•...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI05/10.03.17

Commissioning Engineer в България

Отговорности:

• Познава добре техническата документация и изисквания за инсталация на съответното телекомуникационно оборудване;
• Проверява и приема инсталацията на комуникационно оборудване съобразно установените стандарти и изисквания на клиентите;
• Интегрира и тества...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI011/10.03.17

Инженер, инвеститорски контрол

Основни задължения и отговорности:

• Обезпечава изпълнителите на обектите с всички необходими документи, информация и материали;
• Организира и ръководи изпълнението на СМР на поверените му обекти според плана и графика за изпълнение;
• Координира работата на отделните...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI016/09.03.17

Senior Advanced Information Security Architect

  
Background and experience:

∙ Strong experience in security monitoring and analyses systems (SIEM)
∙ Strong experience in identity and access management systems (IAM)
∙ Experience in Database security best practices
∙ Experience with multifactor and behavior...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 16.01.2017
 

Linux Systems Architect

 

Background and experience:

•    1-3 years of experience within IT Operations, UNIX/Linux infrastructure services support, operations monitoring and end user support;
•    2+ years of hands-on technical experience in Linux/Unix: SLES. RHEL, preferable AIX, VIOS, and...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 19.12.2016

Монтажист с немски език

Телелинк е водеща компания в Югоизточна Европа с доказан опит, професионални умения и задълбочени познания в областта на безжичните мрежи, системната интеграция и интелигентните сгради. Ние трансформираме най-сложните технологии в иновативни и функционални решения. Вярваме, че чрез усъвършенстването на нашия екип, като един от най-ценните ни...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 17.01.2017
Ref: NI0042017

Техник - телекомуникационно оборудване (Англия)

Телелинк е водеща компания в Югоизточна Европа с доказан опит, професионални умения и задълбочени познания в областта на безжичните мрежи, системната интеграция и интелигентните сгради. Ние трансформираме най-сложните технологии в иновативни и функционални решения. Вярваме, че чрез усъвършенстването на нашия екип, като един от най-ценните ни...

Location: UK
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 17.01.2017
Ref: NI0052017