Кариери

Вижте свободните ни позиции към момента или просто изпратете Вашето CV, като посочите областите, към които проявявате професионален интерес. Вашата кандидатура ще бъде добавена в нашата база данни и ще се свържем с Вас при първа възможност. Вярваме, че амбициозните, знаещите и можещите винаги са били двигатели на прогреса. Ако и Вие бихте искали да сте част от този напредък, ако считате, че професионалните Ви идеи са оригинални, модерни, иновативни, революционни или просто ефективни, то вероятно Вие сте успешният кандидат за нас. Присъединете се към нашия екип, за да постигнем „невъзможното” и да реализираме мечтите си. Ще инвестираме в кариерата Ви повече, отколкото очаквате..
Senior Advanced Information Security Architect

Background and experience:

∙ Strong experience in security monitoring and analyses systems (SIEM)
∙ Strong experience in identity and access management systems (IAM)
∙ Experience in Database security best practices
∙ Experience with multifactor and behavior based...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 03.08.2017

Pre-sales Solution Manager (Advanced Networking)

Background and experience:

  • More than 5 years of experience in networking and IP technologies
  • Advanced knowledge and experience with routing and switching protocols and technologies
  • Experience with network security solutions (NG Firewalls, DMZ, Intrusion...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 01.08.2017

Pre-sales Solution Manager (Microsoft Solutions)

Background and experience:

  • More than 5 years of experience with Microsoft solutions
  • Excellent understanding and experience with Microsoft cloud solutions Azure, O365, Skype for Business
  • Advanced knowledge and experience with MS Server platforms 2008/2012/2016...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 01.08.2017

Pre-sales Solution Manager (Advanced Security)

Background and experience:

  • More than 5 years of experience in information security technologies
  • Deep understanding of security methods, protocols and technologies, application security, encryption
  • Advanced knowledge and experience with network security solutions...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 01.08.2017

Ръководител екип/ Технически ръководител/

Телелинк Великобритания търси Ръководители на строителни екипи с опит в изграждането на оптични мрежи

 

 

Отговорности и изисквания:

 

Организационни умения;

Опит в ръководеното на екипи;

Опит в изграждането на оптични мрежи;

Работа с...

Location: UK
Business Unit: Telelink UK
Schedule: Full-time
Posted: 04.07.2017
 

Оператор на мини багер и каналокопател

Телелинк Великобритания търси багеристи с добри умения, опит и желание за работа във сферата на инфраструктурното строителство

 

 

 

Основни отговорности и изисквания:

 

Документ за правоспособност;

Опит в сферата на...

Location: UK
Business Unit: Telelink UK
Schedule: Full-time
Posted: 04.07.2017
 

Строителен работник

Телелинк Великобритания търси работници в сферата на строителството

 

Отговорности и изисквания:

 

Изкопни дейности;

Полагане на тръби;

Изграждане на фундаменти, шахти и възстановяне на настилки;

Шофьорска книжка кат. В;

...

Location: UK
Business Unit: Telelink UK
Schedule: Full-time
Posted: 04.07.2017
 

Senior Security Architect

Background and experience:

∙ 6+ years of experience in high end security systems (Firewall, IPS/IDS etc.)
∙ Deep knowledge in firewalls, security methods, protocols and technologies
∙ Strong experience in design, implementation and support phase of Cisco, CheckPoint (...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 07.04.2017

Senior Networking Architect

Background and experience:

• 5+ years of experience in networking and IP technologies
• Deep knowledge in TCP/IP protocol stack, routing and switching technologies
• Strong Knowledge and experience with Cisco Networking product line (additional knowledge of other vendor...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 07.04.2017

Senior Data Center Networking Architect

Background and experience:

∙ 1-3 years of experience within IT Operations, UNIX/Linux infrastructure services support, operations monitoring and end user support;
∙ 2+ years of hands-on technical experience in Linux/Unix: SLES. RHEL, preferable AIX, VIOS, and troubleshooting...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 07.04.2017

Senior Microsoft Technologies Architect

Background and experience:

∙ 5+ years of experience with Microsoft product and technologies
∙ Vast knowledge and experience with MS Server 2008/2012, Hyper-V, MS Active Directory, MS Exchange, System Center, MS SQL
∙ Understanding of the MS Cloud solutions: Office 365,...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 07.04.2017

Инсталатор телекомуникационно оборудване във Великобритания

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Познаване, спазване и изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
• Работа на височина;
• Работа в екип;
•...

Location: UK
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI03/10.03.2017

Commissioning Engineer във Великобритания


Отговорности:

• Познава добре техническата документация и изисквания за инсталация на съответното телекомуникационно оборудване;
• Проверява и приема инсталацията на комуникационно оборудване съобразно установените стандарти и изисквания на клиентите;
• Интегрира и...

Location: Великобритания
Business Unit: Tелелинк ЕАД
Schedule: Пълно работно време
Posted: 10.03.2017
Ref: NI06/10.03.17

Инженер проучване при изграждане на телекомуникационни обекти за Великобритания


Основни отговорности:

• Проучва възможността за изграждане на нови базови станции (БС) по предварително зададени райони, прави експертна оценка и изготвя доклади;
• Осъществява първи контакт със собствениците;
• Проучва и преценява техническата възможност за...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI012/10.03.2017

Техник, радио-релейни линии (РРЛ) за Великобритания

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Конфигуриране, настройване и тестване на РРЛ;
• Работа на височина;
• Познаване и спазване на изискванията по безопасни условия на труд.
• Познаване,...

Location: UK
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI013/10.03.2017

Техник, телекомуникации - сплайсьор с немски език за Германия

Oтговорности:

• Участва в изграждането и тестването на оптични мрежи;
• Спазва стандартите, техническите изисквания на клиентите и параметрите заложени при проектирането на мрежата;
• Преглежда на техническата документация предоставена от Възложителя (на немски език)....

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI015/09.03.17

Tехнически ръководител проекти (медни мрежи)

Отговорности:

• Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествен контрол;
• Участва в изграждането и поддържането на медни кабелни и оптични мрежи;
• Четене и разбиране на канални чертежи;
• Работа с кабелна арматура ( MDF...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI014/06.03.2017

Инсталатор телекомуникационно оборудване за Германия

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Познаване, спазване и изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
• Работа на височина;
• Работа в екип;
•...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI04/10.03.2017

Монтажник на телекомуникационно оборудване България

Отговорности:

• Монтаж на телекомуникационно оборудване, антенно-фидерни системи и метални конструкции;
• Познаване, спазване и изпълнение на поставените задачи спрямо техническа документация и изискванията на клиента;
• Работа на височина;
• Работа в екип;
•...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI05/10.03.17

Commissioning Engineer в България

Отговорности:

• Познава добре техническата документация и изисквания за инсталация на съответното телекомуникационно оборудване;
• Проверява и приема инсталацията на комуникационно оборудване съобразно установените стандарти и изисквания на клиентите;
• Интегрира и тества...

Location: Sofia
Business Unit: Telelink EAD
Schedule: Full-time
Posted: 10.03.2017
Ref: NI011/10.03.17

Pages